ПОЧИВКИ

ВАКАНЦИИ:


28.10.2023 г.01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г.02.01.2024 г. вкл. – коледна за I - XII клас
03.02.2024 г. - 05.02.2024г.– междусрочна за I - XII клас
30.03. 2024 г.7.04.2024 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

5.04. 2024 г. – 7.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас


НЕУЧЕБНИ ДНИ:


17.05.2024 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2024 г. – втори ДЗИ

Неучебни дни по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура

24.05.2024 г., 25.05.2024 г.

19.06.2024 г. – НВО по БЕЛ

21.06.2024 г. – НВО по Математика


ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА


ДОКУМЕНТИ

ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ


ЗАВЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (ДЗИ)


СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ


СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ


ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЕТАП ИЛИ СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ


УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС


ЗАПОВЕД ЗА ПРИЗНАВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ НА ОБУЧЕНИЕ I - VI КЛАС


ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ  2020-2021


ПРЕМЕСТВАНЕ И ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ В СЪОТВЕСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ


СВОБОДНИ МЕСТА


УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 5 КЛАС


УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 6 КЛАС


УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 7 КЛАС


УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 8 КЛАС


УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 9 КЛАС


УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 10 КЛАС


УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 11 КЛАС


УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 12 КЛАС