ПОЧИВКИ

ВАКАНЦИИ:


28.10.2023 г.01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г.02.01.2024 г. вкл. – коледна за I - XII клас
03.02.2024 г. - 05.02.2024г.– междусрочна за I - XII клас
30.03. 2024 г.7.04.2024 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

5.04. 2024 г. – 7.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас


НЕУЧЕБНИ ДНИ:


17.05.2024 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2024 г. – втори ДЗИ

Неучебни дни по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура

24.05.2024 г., 25.05.2024 г.

19.06.2024 г. – НВО по БЕЛ

21.06.2024 г. – НВО по Математика


ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА


ПРОФЕСИЯ "СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ"


Светът се променя с бързи темпове, а редом с това се „раждат“ и новите технологии. Те водят до голямата промяна и обуславят нуждата от нови професии, нови умения и качества, дори от нови индустрии.

Огромно търсене от страна на бизнесите

IT отрасълът в България в момента е на едно от челните места що се отнася до специализирани кадри. Търсенето на IТ специалисти в Европа е огромно и ще надмине 1 млн души. Системните програмисти са търсени, защото имат набор от професионални умения като проектиране, създаване, тестване и поддържане на хардуер и разработени приложения, администриране и обслужване на информационни системи, уеб сайтове и база данни.

Професия, която вдъхновява и развива

Професията на системния програмист представлява едно постоянно самоусъвършенстване, обучение и повишаване на квалификацията. Едни технологии сменят други и ако сте „запален“ по създаването и "оживяването" на роботи, хардуерни елементи и техника, определено няма да ви остане време да скучаете.

Гарантирана работа

ИТ браншът е единственият отрасъл, в който свободните позиции са повече отколкото квалифицираните специалисти. С всяка изминала година търсенето на приложни програмисти нараства. Бизнесите изпитват глад за ИТ специалисти. ИТ браншът крие редица перспективи като при всички позиции се очаква ръст на заплатите и високо търсене.


Балообразуващи предмети

1.Български език и литература от НВО - удвоена оценка

2.Математика от НВО - удвоена оценка

3.Български език и литература

4.Математика


Висока заплата

Системните програмисти са търсени специалисти, чийто труд е сред най-високоплатените в България. Размерът на възнаграждението зависи от квалификацията и практическия опит. Средната заплата на един приложен програмист в България е в пъти по-висока спрямо други професии.

Необходими знания и умения

Професията на системния програмист крие в себе си комплекс от редица знания като по-основните са за практическо програмиране и разработка на софтуер със съвременни езици за програмиране и софтуерни платформи, разработване на хардуер, добиване на познания по електроника и електротехника. Развито алгоритмично мислене, математически фундамент на компютърните науки и овладявани съвременни парадигми за програмиране (процедурно, обектно-ориентирано, функционално). Това прави системния програмист незаменим и изключително търсен кадър в ИТ средите.

Професионалната паралелка  е с 5-годишен курс на обучение.

Завършилите курса на обучение получават диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация "СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ".