ПОЧИВКИ

ВАКАНЦИИ:


28.10.2023 г.01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г.02.01.2024 г. вкл. – коледна за I - XII клас
03.02.2024 г. - 05.02.2024г.– междусрочна за I - XII клас
30.03. 2024 г.7.04.2024 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

5.04. 2024 г. – 7.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас


НЕУЧЕБНИ ДНИ:


17.05.2024 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2024 г. – втори ДЗИ

Неучебни дни по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура

24.05.2024 г., 25.05.2024 г.

19.06.2024 г. – НВО по БЕЛ

21.06.2024 г. – НВО по Математика


ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКАОсновна цел на обучението по професията “Икономист-информатик” е формирането на знания в областта на икономиката, знания и практически умения за работа с компютърна техника, култура при боравене с информация, както и използването на съвременни информационни и комуникационни технологии за подготовка на обучаемите за реализация по придобитата специалност във всички сфери на икономиката.

Информационните и комуникационните технологии се развиват много бързо и навлизат във всички области и сектори на икономиката. Увеличават се компютърните системи и компютърните мрежи, броят на активните потребители на Интернет. Развитието на пазарните отношения и на високите технологии ще налага засилено търсене на добре квалифицирани кадри, които имат знания както в областта на икономиката, така и в областта на информатиката.

Целта е учениците, завършили специалността „Икономист-информатик“, да могат да:

  • Разработват и използват  приложен софтуер
  • Изгатвят краткосрочна и дългосрочна визия за технологичните нужди и цели на компанията
  • Разработват проекти, съчетаващи бизнес целите с оптималното използване на технологичните ресурси на организацията
  • Използват възможностите на текстообработващи програми, електронни таблици и системи за управление на база от данни за решаване на икономически задачи
  • Използване на приложен софтуер за въвеждане, обработка, съхраняване и извеждане на различни статистически и финансови справки, отчети, презентации и др.
  • Използват специализирани приложни програми за управление на счетоводството на организации/фирми и подразделенията им, за управление на персонала, за човешките ресурси и др.
  • Да управляват IT ресурсите на организацията в съответствие с нейните нужди и приоритети
  • Познават и използват възможностите на Интернет във всички области на икономиката и съвременния бизнес
  • Създават и използват web приложения съгласно маркетинговата стратегия на организацията, електронните системи за бизнес, търговия и услуги
  • Създават програмни продукти по проект, използвайки подходящи езици за програмиране