ПОЧИВКИ

ВАКАНЦИИ:


28.10.2023 г.01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г.02.01.2024 г. вкл. – коледна за I - XII клас
03.02.2024 г. - 05.02.2024г.– междусрочна за I - XII клас
30.03. 2024 г.7.04.2024 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

5.04. 2024 г. – 7.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас


НЕУЧЕБНИ ДНИ:


17.05.2024 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2024 г. – втори ДЗИ

Неучебни дни по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура

24.05.2024 г., 25.05.2024 г.

19.06.2024 г. – НВО по БЕЛ

21.06.2024 г. – НВО по Математика


ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКАСлед успешното завършване на обучението учениците ще притежават опит в практическата реализация на технически и стопански решения, в работата с нормативни актове, в прилагането на методи на събиране ,обработване и анализ на разнородна информация, в подготовка и сключване на сделки. Ще могат да изпълняват задачи, свързани с финансите, търговията, администрацията, снабдяването със суровини и материали. 

Сътрудникът в малък и среден бизнес работи в офис и ползва офис техника (компютър, принтер, скенер, телефон, факс, калкулатор и др.). Професията „Сътрудник в малък и среден бизнес“ е една съвременна и перспективна професия. Това е една актуална специалност, която позволява неограничени възможности за реализация на младите хора. След завършването на тази професия учениците ще имат знания, които да приложат при работата си във всяка фирма или да започнат собствен бизнес.


Защо да изберете професията "Сътрудник в малък и среден бизнес"

Обучението по професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", специалност "Малък и среден бизнес" ще ви предостави практически знания за реализацията, техническите и фирмените решения в малкия и средния бизнес. Ще придобиете опит в маркетинга, рекламата и маркетинговите комуникации, опит във водене на преговори и техники за представяне. Вие ще се научите да работите с нови технологии, ще познавате методики в различни области на знанието, ще изпълнявате услуги, свързани с финансите, счетоводството, администрацията, маркетинга и бизнес планирането. Вие ще придобиете отлични комуникативни умения и ще умеете да комуникирате професионално на английски език.