ПОЧИВКИ

ВАКАНЦИИ:


28.10.2023 г.01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г.02.01.2024 г. вкл. – коледна за I - XII клас
03.02.2024 г. - 05.02.2024г.– междусрочна за I - XII клас
30.03. 2024 г.7.04.2024 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

5.04. 2024 г. – 7.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас


НЕУЧЕБНИ ДНИ:


17.05.2024 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2024 г. – втори ДЗИ

Неучебни дни по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура

24.05.2024 г., 25.05.2024 г.

19.06.2024 г. – НВО по БЕЛ

21.06.2024 г. – НВО по Математика


ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА


ПРИЕМ

В СУ "П.Волов" се обучават ученици от 5 до 12 клас. За учебната 2024/2025 година е утвърден следният държавен план-прием на ученици след завършено основно образование:

1. Специалност код 4820101 „Икономическа информатика“ от професия код 482010 „Икономист информатик“ от професионално направление код 482 „Компютърни науки“ - 26 ученици;

2. Специалност код 2130601 „Компютърна графика“ от професия код 213060 „Компютърен график“ от професионално направление код 213 „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“ - 26 ученици;