ПОЧИВКИ

ВАКАНЦИИ:


28.10.2023 г.01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г.02.01.2024 г. вкл. – коледна за I - XII клас
03.02.2024 г. - 05.02.2024г.– междусрочна за I - XII клас
30.03. 2024 г.7.04.2024 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

5.04. 2024 г. – 7.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас


НЕУЧЕБНИ ДНИ:


17.05.2024 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2024 г. – втори ДЗИ

Неучебни дни по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура

24.05.2024 г., 25.05.2024 г.

19.06.2024 г. – НВО по БЕЛ

21.06.2024 г. – НВО по Математика


ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА


ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО


СУ „Панайот Волов“ е приемник на построеното през 1888 година класно училище. От 1910 година се нарича прогимназия, в която от учебната 1908-1909 година е въведен изпит за завършено прогимназиално образование. Прогимназията е настанена в новопостроена сграда. Строежът продължава 2 години – от 1905 до 1907 година (днес първи етаж на СУ "Панайот Волов").През учебната 1913-1914 година се открива първи гимназиален клас, с което се поставя началото на образованието в града. През 1914-1915 година се открива и втори гимназиален клас. В Бяла вече има непълна смесена гимназия, чийто директор е Иван Пенев. През 1920-1921 година е преобразувана в пълна смесена гимназия. На 07.03.1915 година учениците от гимназията организират литературно-музикална вечер. Събрани са 252 лева за дрехи и обувки на бедните ученици. На 01.03 в гимназията е открит бюфет, поддържан от дружеството на Червения кръст в училището, в който се раздават закуски на 8 бедни ученици, определени от учителския съвет.

Известни са опитите за реформиране на средното образование по време на управлението на БЗНС. Приоритет получава самостоятелното реално училище (от IV до VI клас), така наречената "реалка". Беленската общинска управа успява да запази до 1925-1926 година VII и VIII гимназиални класове, които били висши класове в номенклатурата на средното образование.

През 1934-1935 година гимназията става средно реално училище.

На 03.03.1938 година гимназията излиза за пръв път с духов оркестър за участие в тържествата по случай годишнината от Освобождението на България. Почетена е паметта на 200 беленски граждани загинали във войните 1912-1918 година.


Поради евакуация на големите градове през 1944 година със заповед на Министерството на просветата в Бяла се открива Пълна смесена гимназия, но само за една година. При това положение непосредствено след 09.09.1944 година делегация в състав: Георги Станчев - председател на ОФ, Йосиф Нунев-учител, Досю Чолаков от с.Ценово, заминава за София. Министър Станчо Чолаков я приема и на място решава въпроса-гимназията в Бяла остава пълна смесена. За директор е назначен Павел Церовски, но след неговото заминаване за Сухиндол, директор става Йосиф Нунев.

През 1952 година училището е преобразувано в ЕСПУ.През 1991 година е вече Средно общообразователно училище (СОУ).

Ремонтни дейности в училището не са извършвани до лятото на 2004 година, когато община Бяла, в ролята на инвеститор, предприема строително-ремонтни работи, включващи освежаване на фасадата на сградата, повърхностно и частично възстановяване на мазилката по интериорните стени и тавани, бояджийски работи и изграждане на санитарен възел вътре в сградата. През лятото на 2005 година стартира проект, насочен към санитиране на сградите и обновяване на външния и вътрешния облик на училището. През 2012г. са реновирани спортните площадки и физкултурния салон, а през 2014г. частично е обновена учителската стая и дирекцията.

От лятото на 2016г. училището е вече Средно училище (СУ).